Съвети за успешни флаери

Рекламните флаери са един от ефективните методни за маркетинг. Те са най-разпространявания печатен материали. Използват се често при промоции. Дизайнът на рекламните флаери може да каже много за компанията, която представя. Флаерите имат възможността да представят Вашето последие директно към хората, които биха се заинтересували от продукта, който предлагате. За да е успешен един флаер, то той трябва да е направен с такъв дизайн, че да може да привлича вниманието на получателя. По-долу в тази статия ще изброим няколко важни фактора, които биха спомогнали за един успешен рекламен продукт, като флаерите.

 • Избор на шрифт

Изберете възможно най-атрактивния шрифт, но в същото време да бъде четим. Изборът на шрифта е основен елемент при дизайна на флаер. Стремете се да изберете такъв шрифт, че да приляга изцяло на визията на фирмата или прукта, който промотирате.

 • Избор на цветове

Осново рекламните флаери ( листовки ) са пълноцветни. Важно е да отбележим, че цветовете трябва задължително да кореспондират с логото на фирмата или продукта, който предлагате. От много важно значение е също и към кои хора се стремите да достигнете чрез рекламния флаер. Доказано е, че избора на по-ярки цветове привлича повече внимание.

 • Избор на послание

Когато искате да използвате даден печатен продукт с рекламна цел, трябва много внимателно да подберате информацията, която възнамерявате на поставите на него. Важно е да бъдете напълно директни с посланието си. Замислете се, дали бихте прочели реклама във вестник или сайт, ако няма важно послание, което да привлече вниманието Ви. Ето защо трябва да мислите по същия начин за Вашия флаер. Стремете се да създадете баланс между посланието и изображението, което ще поставите на рекламния продукт и запомнете – кратките описания винаги се запомнят по-лесно. Голямата информация много бързо ще натовари четящия и ще го накара да изгуби интерес. Съветваме Ви да използвате послания, които предизвикват действия от страна на читателя.

 • Избор на снимка

Не е нужно да изпълвате рекламния флаер с множество картинки или снимки. Стремете се да изберете такова изображение, че то да казва това, което информацията поставена на флаера не казва. Картинката трябва да е свързана задължително с концепцията. Поставете я на половината от площа на флаера. И не на последно място – поставете Вашето лого върху рекламния продукт.

 • Фокус върху предимствата на продукта Ви

Изберете важните детайли, които насочват хората към предимството на промотираната дейност или продукт пред останалите. Окажете им кратко и ясно каква ползва могат да извлекат. Ако имате препоръки от Ваши клиенти или партньори – поставете ги на рекламния флаер. По този начин, Вие ще вдъхнете доверие у потенциалния клиент и ще увеличите вероятността към закупуването на промотирания продукт.

 • Информация за контакт

Информацията за контат трябва да се отличава от фона на останалата рекламна информация. По този начин те ще са лесно откриваеми. Все пак, те са средството с което хората могат да предприемат действия, като запитване или поръчка.

 • Преглед на информацията

Отпечатването на флаер или друг рекламен продукт с грешна информация е най-лесния начин да си дадете парите напразно. За това е много важно преди да се пуснат за печат рекламните флаери, стриктно да се прегледа ( желателно е няколко пъти ) информацията за печатни грешки, сгрешена форма за контакт, срок за валидност и т.н.

 • План за разпространението на рекламните флаери

Не всеки може да си позволи да отпечата достатъчно флаери, които да се разпространят по цели райони и градове. Има два варианта, за да спестите средства за печат на флаери. Единият вариант е да изберете места, на които има интензивен трафик на хора. На тях можете да оставите определени бройки рекламни флаери, които да бъдат свободно взимани от минувачите или да бъдат раздавани от промоутъри. По този начин, промоцията или марката, която промотирате ще достигне до достатъчно хора, че да може да започне да се предава от уста на уста. Вторият начин е да подберете места, които посещават клиентите към, които се стремите да достигне посланието Ви. Такива например са офисите, магазините и т.н. Много често използван вариант за разпространение на флаери е рекламата по поща, но за този вариант трябва да съобразите и размера на самия флаер.

 • Проследяване на ефективността на рекламата

За да проследите ефективността на рекламната си кампания, може да поставите на флаерите персонален номер или код. Така можете да поставяте различни кодове на различни партиди от флаери и да проследите кой метод на разпространение ще е най-ефективен.

 • Направете тест за ефективността на рекламния флаер

За да разберете дали посланието Ви ще бъде успешно, след като видите крайния продукт, можете да си зададете следните въпроси :

 • Получателя на флаера дали ще разбере за промотирания продукт с един бърз поглед ?
 • Дали информацията на листовката дава ясен отговор на Кой, Какво, Къде и Защо ?
 • Посланието на промотирания продукт дали е кратко и лесно запомнящо се ?

Съветваме Ви, преди да пуснете флаерите за отпечатване да се допитате за мнение от приятели, колеги, роднини и т.н. Те много ясно и точно ще дадат яснота дали Вашия продукт ще бъде успешен.

Флаери | Всички права запазени | © 2017